[1]
S. Munawaroh, U. A. Rosyidah, and R. Yanuarti, “Klasifikasi Tingkat Kecemasan Atlet Sebelum Bertanding Menggunakan Algoritma K–Nearest Neighbor (KNN) Berbasis Website”, bios, vol. 5, no. 2, pp. 87-94, May 2024.